Consiliul de Etica al Spitalului Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara

Formulare
Formular sesizare
Chestionar de satisfactie a pacientului
Contact
Email: consiliu.etica@sphd.ro
Telefon: 0254 713820, int. 288
Secretar: Ec. Cinca Liliana Margareta

STUDII CLINICE

Activitatea Consiliului de Etica

2015

Anuar 2015

Raport de activitate pentru anul 2015

30.10.2015 - Raport de activitate pentru luna decembrie 2015

30.10.2015 - Raport de activitate pentru luna noiembrie 2015

30.10.2015 - Raport de activitate pentru luna octombrie 2015

Proces verbal sedinta nr.6903/11.08.2015:

  Analiza sesizărilor:
 • 6733/20.07.2015 – soluţionat, emis hotărâre;
 • 6903/23.07.2015 – soluţionat, emis hotărâre;
 • 7013/29.07.2015 – soluţionat, emis hotărâre

Proces verbal sedinta nr.6733/29.07.2015:

 • Analiza sesizarilor: 6733/20.07.2015; 6903/23.07.2015; 7013/29.07.2015
 • S-a luat decizia continuarii analizei sesizarilor la sedinta urmatoare

Proces verbal sedinta nr.4371/29.05.2015:

  Analiza sesizărilor:
 • 4371/08.05.2015 – soluţionat, emis hotărâre;
 • 4619/14.05.2015 – soluţionat

Proces verbal şedinţă nr.2956/07.05.2015:

   Analiza sesizărilor:
  • P.04/30.03.2015 – soluţionat, emis hotărâre
  • 2956/26.03.2015 – soluţionat, emis aviz de etică
  S-a subliniat necesitatea efectuării unor cursuri de instruire pentru Consiliul de etică. S-a hotărât că realizarea sondajului de opinie în răndul pacienţilor cu internare continuă se va realiza cu ajutorul chestionarului de feedback al pacientului conform Ordinului 145 şi 146/2015.

Proces verbal sedinta nr.3758/20.04.2015:

   Constituirea Consiliului de etică
  Analiza sesizărilor:
 • P.03/15.03.2015 – soluţionat
 • 2956/26.03.2015
 • P.04/30.03.2015

Constituirea Consiliului de Etica

22.10.2015 - Invitatie catre Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor
22.05.2015 - Adresa Ministerul Sanatatii, Compartimentul de integritate
07.04.2015 - Decizie membri Consiliul de Etica
31.03.2015 - Rezultatele votului pentru reprezentantii personalului sanitar
31.03.2015 - Rezultatele votului pentru reprezentantii personalului medical
31.03.2015 - Proces verbal rezultatelor alegerii membrilor din componenta Consiliului de Etica
30.03.2015 - Alegerea reprezentantilor Consiliului de Etica Formular de vot pentru personalul sanitar
Formular de vot pentru personalul medical
Nr. 100/martie 2015 - Decizie secretar Consiliul de Etica
10.03.2015 - Invitatie catre "Asociatiile de pacienti"

Legislaţie

 • Ordinul 145 din 11 februarie 2015 - Ordinul privind aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului de Etica ce functioneaza in cadrul spitalelor;
 • Legea 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului;
 • Legea 95 din 14 aprilie 2006 - Legea privind reforma in domeniul sanatatii.

Programe nationale de sanatate

Programul national de depistare activa precoce a cancerului de col uterin - Trim. IV (2015)
Programul national de depistare activa precoce a cancerului de col uterin - Trim. III (2015)
Programul national de depistare activa precoce a cancerului de col uterin - Trim. I (2015)
Programul national de prevenire, supraveghere si control al TBC (2015)
Programul national de prevenire, supraveghere si control al infectie HIV (2015)
Programul national de depistare activa precoce a cancerului de col uterin - Trim. II (2015)

Situații statistice

2018

Activitatea Unitatilor Sanitare-SAN
Cap.14. Conditii deosebite de munca din intreprindere
M.S. 19.15 Centralizatorul activitatii spitalului
M.S. 60.4.2 Cap.1. Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii an 2018
M.S. 60.4.2 Cap.1. Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim I
M.S. 60.4.2 Cap.1. Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim II
M.S. 60.4.2 Cap.1. Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim III
M.S. 60.4.2 Cap.1. Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim IV
M.S. 60.4.2 Cap.1. Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii, pct10
M.S. 60.4.3.A Dare de seama privind incapacitatea temporara de munca an 2018
M.S. 60.4.4.A Cap.1 Dare de seama statistica departamentala privind activitatea cabinetului medical de familie - CSM
M.S. 60.4.4.A Cap.1 Dare de seama statistica departamentala privind activitatea cabinetului medical de familie - Medicina muncii
M.S. 60.4.4.A Cap.1 Dare de seama statistica departamentala privind activitatea cabinetului medical de familie-urban
M.S. 60.4.4A Cap.2 Activitatea spitalului, a ambulatorului integrat si a cabinetelor medicale de specialitate (1)
M.S. 60.4.4A Cap.2 Activitatea spitalului, a ambulatorului integrat si a cabinetelor medicale de specialitate (2)
M.S. 60.4.4A Cap.3 Activitatea sanatoriului,spitalului,sectiei(compatimentului),cabinetului de Pneumoftiziologie
M.S. 60.4.4A Cap.11 Activitatea unitatilor sanitare balneare
M.S. 60.4.4A Cap.14 Cheltuieli bugetare in unitatile sanitare
M.S. 60.4.5A Cap.1. Dare de seama privind situatia bolnavilor de diabet zaharat

2017

Activitatea unitatilor sanitare-SAN
Cap.10 Infectii asociate asistentei medicale in unitatile sanitare cu paturi
Cap.14. Conditii deosebite de munca din intreprindere
M.S. 19.15 Centralizatorul activitatii spitalului
M.S. 60.4.2 Cap.1. Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii
M.S. 60.4.2 Cap.1. Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim I
M.S. 60.4.2 Cap.1. Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim II
M.S. 60.4.2 Cap.1. Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim III
M.S. 60.4.2 Cap.1. Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim IV
M.S. 60.4.3.A Dare de seama privind incapacitatea temporara de munca
M.S. 60.4.4.A Cap.1 Dare de seama statistica departamentala privind activitatea cabinetului medical de familie-rural
M.S. 60.4.4.A Cap.1 Dare de seama statistica departamentala privind activitatea cabinetului medical de familie-urban
M.S. 60.4.4.A Cap.1 Dare de seama statistica departamentala privind activitatea cabinetului medical de MEDICINA MUNCII
M.S. 60.4.4A Cap.2 Activitatea spitalului, a ambulatorului integrat si a cabinetelor medicale de specialitate (1)
M.S. 60.4.4A Cap.2 Activitatea spitalului, a ambulatorului integrat si a cabinetelor medicale de specialitate (2)
M.S. 60.4.4A Cap.3 Activitatea sanatoriului,spitalului,sectiei(compatimentului),cabinetului de Pneumoftiziologie
M.S. 60.4.4A Cap.11 Activitatea unitatilor sanitare balneare
M.S. 60.4.4A Cap.14 Cheltuieli bugetare in unitatile sanitare
M.S. 60.4.5A Cap.1. Dare de seama privind situatia bolnavilor de diabet zaharat

2016

Activitatea unitatilor sanitare
Capitolul 14 Conditii deosebite de munca din intreprinderi
M.S - 60.4.5.A Cap.1 Dare de seama privind situatia bolnavilor de diabet zaharat
M.S. 60.4.2 Cap.1 Dare de seama privind Principalii Indicatori ai cunoasterii sanatatii 2016
M.S. 60.4.2 Cap.1 Dare de seama privind Principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim I
M.S. 60.4.2 Cap.1 Dare de seama privind Principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim II
M.S. 60.4.2 Cap.1 Dare de seama privind Principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim III
M.S. 60.4.2 Cap.1 Dare de seama privind Principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim IV
M.S.60.4.2 Cap.1 Dare de seama Privind Principalii Indicatori ai Cunoasterii Sanatatii
M.S.60.4.4.A Cap.3 Activitatea Sanatoriului, Spitalului, Sectiei (Compartimentului), Cabinetului de Pneumoftiziologie
M.S.60.4.4.A Cap.11 Activitatea Unitatilor Sanitare Balneare
M.S.60.4.4A Cap.2 Activitatea Spitalului, a Ambulatoriului Integrat si a Cabinetelor Medicale de Specialitate 1
M.S.60.4.4A Cap.2 Activitatea Spitalului, a Ambulatoriului Integrat si a Cabinetelor Medicale de Specialitate 2
M.S.60.4.4A Cap.2 Activitatea Spitalului, a Ambulatoriului Integrat si a Cabinetelor Medicale de Specialitate 2
M.S-19.15 Centralizator activitatii spitalului 2016
M.S-60.4.4A Cap.1 Dare de seama Statistica Departamentala privind Activitatea Cabinetului Medical de Familie Rural si de Intreprindere Anul 2016
M.S-60.4.4A Cap.1 Dare de seama Statistica Departamentala privind Activitatea Cabinetului Medical de Familie Urban si de Intreprindere Anul 2016

2015

Cercetare statistica SAN-Activitatea unitatilor sanitare in anul 2015
Investigatii de laborator (2015)
MS.19.15 Centralizatorul activitatii spitalului 2015
MS.60.4.2. Cap.1 Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii 2015
MS.60.4.4.A Cap.2 Activitatea spitalului, ambulatoriului integrat si a cabinetelor medicale de specialitate 2015
MS.60.4.4.A Cap.3 Activitatea sanatoriului, spitalului, sectiei (compartimentului), cabinetului de Pneumoftiziologie 2015
MS.60.4.4.A Cap.11 Activitatea unitatilor sanitare balneare 2015
MS.60.4.4.A Cap.14 Cheltuieli bugetare in unitatile sanitare 2015
MS.60.4.4.A Dare de seama departamentala privind activitatea cabinetului medical de familie urban si rural 2015
MS.60.4.4.A Dare de seama departamentala privind activitatea cabinetului medical de medicina muncii 2015
MS.60.4.5.A Cap.1 Dare de seama privind situatia bolnavilor de diabet zaharat 2015
MSP.60.4.3.A Dare de seama privind incapacitatea de munca 2015