Consiliul de Etica al Spitalului Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara

Formulare
Formular sesizare
Chestionar de satisfactie a pacientului
Contact
Email: consiliu.etica@sphd.ro
Telefon: 0254 713820, int. 288
Secretar: Ec. Cinca Liliana Margareta

Activitatea Consiliului de Etica

Raport 

 

Invitatie Asociatii de  pacienti

Rezultate alegeri consiliu etic 12.04.2018

Proces verbal sedinta nr.6903/11.08.2015:

  Analiza sesizărilor:
 • 6733/20.07.2015 – soluţionat, emis hotărâre;
 • 6903/23.07.2015 – soluţionat, emis hotărâre;
 • 7013/29.07.2015 – soluţionat, emis hotărâre

Proces verbal sedinta nr.6733/29.07.2015:

 • Analiza sesizarilor: 6733/20.07.2015; 6903/23.07.2015; 7013/29.07.2015
 • S-a luat decizia continuarii analizei sesizarilor la sedinta urmatoare

Proces verbal sedinta nr.4371/29.05.2015:

  Analiza sesizărilor:
 • 4371/08.05.2015 – soluţionat, emis hotărâre;
 • 4619/14.05.2015 – soluţionat

Proces verbal şedinţă nr.2956/07.05.2015:

   Analiza sesizărilor:
  • P.04/30.03.2015 – soluţionat, emis hotărâre
  • 2956/26.03.2015 – soluţionat, emis aviz de etică

 

  S-a subliniat necesitatea efectuării unor cursuri de instruire pentru Consiliul de etică. S-a hotărât că realizarea sondajului de opinie în răndul pacienţilor cu internare continuă se va realiza cu ajutorul chestionarului de feedback al pacientului conform Ordinului 145 şi 146/2015.

Proces verbal sedinta nr.3758/20.04.2015:

   Constituirea Consiliului de etică

 

  Analiza sesizărilor:
 • P.03/15.03.2015 – soluţionat
 • 2956/26.03.2015
 • P.04/30.03.2015

Componenţa Consiliului de Etica

Constituirea Consiliului de Etica

Legislaţie

 • Ordinul 145 din 11 februarie 2015 - Ordinul privind aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului de Etica ce functioneaza in cadrul spitalelor;
 • Legea 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului;
 • Legea 95 din 14 aprilie 2006 - Legea privind reforma in domeniul sanatatii.