Informații pacienti

Instructiune de lucru deseuri medicamente de la populatie

Interpretare video la distanță în limbaj mimico-gestual

Se asigură accesul persoanelor cu deficiențe de auz la servicii de interpretare video la distanță în limbaj mimico-gestual prin intermediul aplicației „Voci pentru Mâini”, conform programului de lucru.

Brosura pacientului COVID-19

Numere de telefon la care se pot obtine informatii pentru pacientii COVID-19

Informatie coplata

Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

Politica de confidentialitate conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personale

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal - Anexa 2 la ordin nr.1501 din 2016

Materiale informative cu privire la educatia sanitara si preventie

DREPTURILE PACIENŢILOR

 • Spitalul informează pacienţii şi pe familiile acestora în legătură cu îngrijirea şi accesul la serviciile furnizate.
 • Îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.
 • Pacienţii sunt protejaţi împotriva atacului la persoană.
 • Informaţiile legate de pacient sunt confidenţiale şi protejate faţă de pierderea sau folosirea necorespunzătoare.
 • Spitalul informează pacientul şi familia în legătură cu riscurile care apar în cazul refuzului/ întreruperea tramentului.
 • Pacienţii şi familia primesc informaţii corespunzătoare în legătură cu boala, tratamentul prescris şi persoanele care-i vor îngriji astfel încât aceştia să poată lua decizii în ceea ce priveşte propria îngrijire.
 • Serviciile de laborator, radiologie, explorări funcţionale sunt disponibile pentru îndeplinirea nevoilor pacientului numai după evaluarea şi recomandarea medicului specialist.
 • Să solicite personalului medical informaţii detaliate cu privire la starea individuală de sănătate, investigaţiile şi analizele realizate, diagnosticul stabilit şi tratamentul propus, înainte de a da consimţământul faţă de orice procedură şi act medical pe care îl acceptă. Pacienţii au dreptul şi libertatea de a cere informaţii cu privire la situaţia medicală în care se află.
 • Să informeze personalul medical şi să solicite sprijin pentru orice nelămuriri şi întrebări cu privire la documentele medicale.

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI

Obligații generale

 • Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale spitalului, regulile şi orarul de vizitare, programul de masă și de odihnă;
 • Să nu producă zgomote puternice, de orice natură (incluzând aici şi sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de comunicaţii), şi să nu iniţieze acţiuni care pot produce disconfort pacienţilor internaţi şi celorlalte persoane din jur.
 • Să întreţină un climat de linişte şi confort în saloane.
 • Să menţină ordinea şi curăţenia în saloane și în spațiile comune.
 • Să aibă un comportament etic şi o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
 • Să nu distrugă mobilierul din salon, pereţii, instalaţiile sanitare sau alte obiecte din dotarea spitalului. În caz contrar, aceștia putând suporta contravaloarea eventualelor defecțiuni.
 • Să respecte Regulamentul intern al unităţii.
 • Să poarte ţinuta obligatorie de spital. Este interzisă să părăsirea spitalului în acest echipament, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută.
 • Să nu părăsească unitatea pe perioada internării decât cu aprobarea medicului curant/ medicului şef de secţie.
 • Să nu circule decât în secţia unde sunt internaţi sau unde li se fac investigaţii medicale.
 • Să nu fumeze în incinta spitalului, să nu consume sau să introducă în spital băuturi alcoolice ori substanţe periculoase sau interzise de lege.
 • Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale de valoare pe care le introduc în spital, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea.

Obligații cu specific medical

 • Să-i respecte pe ceilalţi pacienţi şi drepturile lor.
 • Să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului şi ale personalului medicosanitar.
 • Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.
 • Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
 • Sa coopereze în permanenţă cu medicul privind starea sănătăţii.
 • Să ofere personalului medical toate informaţiile relevante pe care le deţin despre starea de sănătate proprie, precum şi informaţiile de orice altă natură (apartenenţa religioasă, valori şi cutume culturale, etnice etc.) care pot afecta sau influenţa îngrijirea medicală şi serviciile conexe.
 • Să ofere informaţii exacte şi complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile personale şi de sănătate, inclusiv regimuri alimentare şi stil de viaţă
 • Să se prezinte la consultaţii / intervenţii / internare la ora stabilită conform programării sau să anunţe medicul cu cel puţin 24 de ore înainte de aceasta, în cazul în care programarea trebuie anulată sau modificată.


Regulile si obligatiile pe care trebuie sa le respecte pacientii si insotitorii pe durata internarii in spital

Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

Faptul că vă aflaţi în spitalul nostru vă dă prilejul să beneficiaţi de o asistenţă medicală de înalta clasă recunoscută la nivel local şi naţional. Pentru că îngrijiriile medicale ce vi se acordă să fie cât mai eficiente trebuie să sprijiniţi străduinţele noastre în acest sens.

VĂ RECOMANDĂM
- înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.
- prezentaţi-vă la internare cu documentele necesare.

Criterii de internare

Conditiile acordarii pachetului minimal si de baza pentru pacientii asigurati, pacientii care nu pot dovedi calitatea de asigurat si cetatenii din statele membre UE

Criterii de prioritizare

ACTE NECESARE

Comunicat CJAS privind obligativitatea utilizării cardului naţional de sănătate

      - Cardul de sănătate
      - Adeverinta inlocuitoare de card
      - Bilet trimitere de la medicul de familie;
      - Bilet de internare de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate;
      - Adeverinta de la locul de munca cu nr. zile C.M/12 luni;
      - Cupon pensie (pentru pensionari);
      - Adeverinta elev/student - curs zi;
      - Buletin identitate;
      - Copiii pana la varsta de 16 ani nu au nevoie de adeverinte scoala;
      - Pentru pacientii care s-au vaccinat anti COVID-19   – adeverinta de vaccinare completa;
      - Pentru pacientii care au avut infecţia cu SARS-CoV-2  – bilet de iesire din spital / rezultat test PCR – pozitiv.

 

EXTERNAREA PACIENTILOR

Medicul curant ia decizia externarii si o anunta pacientului cu 24 de ore inainte.

In acelasi timp se redacteaza documentele necesare externarii:
 • Epicriza
 • Biletul de externare
 • Scrisoarea medicala
 • Concediu medical (la cerere)
 • Bilet trimitere , in cazul in care pacientul externat trebuie monitorizat.

In situatia in care se impune transportul pacientului cu ambulate se intocmeste cererea de transport, avizata de catre Directorul Medical, catre Serviciul de Ambulanta.

CETATENI STRAINI

Documentele pe baza cărora se acordă asistenţă medicală cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sunt:
 • copie xerox după paşaport/act de identitate
 • copie xerox card european de asigurări de sănătate (acesta poate fi înlocuit şi cu documentul numit certificat de înlocuire provizoriu).

În cazul în care persoanele în cauză nu pot prezenta aceste documente vor achita contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Persoanele care sunt cetăţeni străini dar care au drept de şedere în România au aceleaşi drepturi ca orice cetăţean român, respectiv acordarea asistenţei medicale se va face pe baza dovezii calităţii de asigurat eliberată de către Casa de Asigurări de Sănătate.

INFORMATII PRIVIND SERVICIILE HOTELIERE PENTRU PACIENTII CARE NU NECESITA INTERNARE CONTINUA

Servicii si tarife

INFORMATII PRIVIND MODALITATILE DE ACCES ALE PACIENTILOR CATRE SPITAL

 
 • pt. transport in comun se poate ajunge cu ajutorul micrubuzelor 2 si 3 care circula la fiecare jumatate de ora ( statia Piata Obor)

 • pt acces pietonal consultati harta de pe pagina GOOGLEMAP – Str. Victoriei 14

 • pt acces cu autoturismul apelati la taxi

 

LISTELE FURNIZORILOR DIN TERITORIU CARE OFERA SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE, DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI DE INGRIJIRI PALIATIVE

Furnizori recuperare ambulatoriu


Furnizori de ingrijiri paleative