Informatii pacienti

Informatie coplata

Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

Politica de confidenţialitate

Materiale informative cu privire la educatia sanitara si preventive


DREPTURILE PACIENŢILOR

    - Spitalul informează pacienţii şi pe familiile acestora în legătură cu îngrijirea şi cu serviciile ce i se acordă, cu accesul la aceste servicii.
    - Îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.
    - Pacienţii sunt protejaţi împotriva atacului la persoană.
    - Informaţiile legate de pacient sunt confidenţiale şi protejate faţă de pierderea sau folosirea necorespunzătoare.
    - Spitalul informează pacientul şi familia în legătură cu dreptueile şi obligaţiile pe care le au faţă de refuzul sau întreruperea tratamentului.
    - Pacienţii şi familia primesc informaţii corespunzătoare în legătură cu boala, tratamentul prescris şi persoanele care îi vor îngriji astfel încât aceştia să poată lua     decizia în ceea ce priveşte propria îngrijire.
    - Spitalul oferă îngrijire în limita normelor financiare, etice, legale şi de interes reciproc.
    - Serviciile de laborator, radiologie, explorări funcţionale sunt disponibile pentru îndeplinirea nevoilor pacientului numai după evaluare şi recomandarea medicului specialist.

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

    - Odată internat în spital vă rugăm să respectaţi şi să păstraţi ordinea şi curăţenia. Pentru puţin timp casa şi grădina d-voastră sunt aici.
    - În interesul sănătăţii d-vostră faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat.
    - Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igene corporale - VĂ RUGĂM - folosiţi-vă de această oportunitate.
    - FOLOSIŢI CONTAINERUL (coşul) pentru depozitarea deşeurilor sau resturilor menajere.
    - Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea aparţinătorilor este interzisă in restul zilei.
    - LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALĂ A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-AŢI PRIMIT.
    - ESTE INTERZISĂ PĂRĂSIREA SECŢIEI FĂRĂ AVIZUL MEDICULUI SAU AL ASISTENTEI DE SALON.
    - ÎN SPITAL veţi sta atâta timp cât este necesar doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.


Regulile si obligatiile pe care trebuie sa le respecte pacientii si insotitorii pe durata internarii in spital

Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

Faptul că vă aflaţi în spitalul nostru vă dă prilejul să beneficiaţi de o asistenţă medicală de înalta clasă recunoscută la nivel local şi naţional. Pentru că îngrijiriile medicale ce vi se acordă să fie cât mai eficiente trebuie să sprijiniţi străduinţele noastre în acest sens.

VĂ RECOMANDĂM
- înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.
- prezentaţi-vă la internare cu documentele necesare.

Criterii de internare

Conditiile acordarii pachetului minimal si de baza pentru pacientii asigurati, pacientii care nu pot dovedi calitatea de asigurat si cetatenii din statele membre UE

Criterii de prioritizare

ACTE NECESARE

Comunicat CJAS privind obligativitatea utilizării cardului naţional de sănătate

      - Cardul de sănătate
      - adeverinta inlocuitoare de card
     - Bilet trimitere de la medicul de familie;
     - Bilet de internare de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate;
     - Adeverinta de la locul de munca cu nr. zile C.M/12 luni;
     - Cupon pensie (pentru pensionari);
     - Adeverinta elev/student - curs zi;
     - Buletin identitate;
     - Copiii pana la varsta de 16 ani nu au nevoie de adeverinte scoala;

 

EXTERNAREA PACIENTILOR

Medicul curant ia decizia externarii si o anunta pacientului cu 24 de ore inainte.

In acelasi timp se redacteaza documentele necesare externarii:
  • Epicriza
  • Biletul de externare
  • Scrisoarea medicala
  • Concediu medical (la cerere)
  • Bilet trimitere , in cazul in care pacientul externat trebuie monitorizat.

In situatia in care se impune transportul pacientului cu ambulate se intocmeste cererea de transport, avizata de catre Directorul Medical, catre Serviciul de Ambulanta.

CETATENI STRAINI

Documentele pe baza cărora se acordă asistenţă medicală cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sunt:
  • copie xerox după paşaport/act de identitate
  • copie xerox card european de asigurări de sănătate (acesta poate fi înlocuit şi cu documentul numit certificat de înlocuire provizoriu).

În cazul în care persoanele în cauză nu pot prezenta aceste documente vor achita contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Persoanele care sunt cetăţeni străini dar care au drept de şedere în România au aceleaşi drepturi ca orice cetăţean român, respectiv acordarea asistenţei medicale se va face pe baza dovezii calităţii de asigurat eliberată de către Casa de Asigurări de Sănătate.

INFORMATII PRIVIND SERVICIILE HOTELIERE PENTRU PACIENTII CARE NU NECESITA INTERNARE CONTINUA

Servicii si tarife

INFORMATII PRIVIND MODALITATILE DE ACCES ALE PACIENTILOR CATRE SPITAL

 
  • pt. transport in comun se poate ajunge cu ajutorul micrubuzelor 2 si 3 care circula la fiecare jumatate de ora ( statia Piata Obor)

  • pt acces pietonal consultati harta de pe pagina GOOGLEMAP – Str. Victoriei 14

  • pt acces cu autoturismul apelati la taxi

 

LISTELE FURNIZORILOR DIN TERITORIU CARE OFERA SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE, DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI DE INGRIJIRI PALIATIVE

Furnizori recuperare ambulatoriu


Furnizori de ingrijiri paleative