Pachete de servicii medicale

SPITALIZARE DE ZI

SPITALIZARE DE ZI aprobata prin O.M.S. 1.413 / 02.11.2004 si modificata prin adresa M.S. XI / A / 50570, 49189 / 07.11.2005, O.M.S. 289 / 27.03.2006

Boli infectioase 4 paturi
HIV/SIDA 1 pat
Boli infectioase 5 paturi
Cardiologie 4 paturi
Dermatovenereologie 1 pat
Gastroenterologie 4 paturi
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 2 paturi
Endocrinologie 1 pat
Medicina interna 4 paturi
Medicina interna 7 paturi
Neurologie 1 pat
Oncologie medicala 4 paturi
Pediatrie 1 pat
Recuperare medicina fizica si balneologie 1 pat
Specialit. medicale 28 paturi
Chirurgie generala 1 pat
Chirurgie plastica si reparatorie 1 pat
Chirurgie generala 2 paturi
Obstetrica-ginecologie 1 pat
Oftalmologie 2 paturi
Ortopedie si traumatologie 3 paturi
Otorinolaringologie (ORL) 1 pat
Urologie 1 pat
Specialit. chirurgicale 10 paturi

SPITALIZAREA CONTINUA

A.T.I. 16 paturi
A.T.I.Toxicologie 4 paturi
A.T.I. 20 paturi
Contagioase 53 paturi
H.I.V. 3 paturi
BOLI INFECTIOASE 56 paturi
Cardiologie 40 paturi
T.I.C. 10 paturi
CARDIOLOGIE 50 paturi
Chirurgie generala 40 paturi
Chirurgie plastica si rep. 6 paturi
Chirurgie Infantila 6 paturi
CHIRURGIE 52 paturi
Cronici 30 paturi
Geriatrie gerontologie 20 paturi
CRONICI 50 paturi
DERMATOVENEROLOGIE 8 paturi
Diabet zaharat boli de nutritie 8 paturi
Endocrinologie 10 paturi
Medicina Interna 32 paturi
Hematologie 5 paturi
Nefrologie 5 paturi
T.I.M. 5 paturi
MEDICINA INTERNA 65 paturi
GASTROENTEROLOGIE 25 paturi
NEUROLOGIE 45 paturi
Nou Nascuti 6 paturi
Nou Nascuti Prematuri 5 paturi
T.I.NN 3 paturi
NOU NASCUTI 14 paturi
OBST-GINECOLOGIE 35 paturi
OFTALMOLOGIE 15 paturi
ONCOLOGIE 25 paturi
ORTOPEDIE 30 paturi
O.R.L. 10 paturi
Pediatrie 22 paturi
Pediatrie cardiologie copii 5 paturi
T.I.P. 5 paturi
PEDIATRIE 32 paturi
Pneumologie 10 paturi
Pneumoftiziologie 15 paturi
T.B.C. 25 paturi
PSIHIATRIE 30 paturi
R.R. 15 paturi
UROLOGIE 10 paturi
TOTAL SPITAL 612 paturi


Pachete de servicii medicale Laborator

Pachete de servicii medicale Radiologie
Pachete de servicii medicale Asistenta medicala primara
Pachete de servicii medicale Medicina fizica si de reabilitare
Pachetul minimal de servicii medicale pentru specialitati clinice
Servicii diagnostice si terapeutice pentru specialitati clinice
Servicii medicale în scop diagnostic - servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic
Pachetul minimal de servicii pentru asistenta medicala spitaliceasca
Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi)
Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.
Pachetul de baza de serviici medicale pentru afectiuni cronice
Unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi
Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi