Concurs privind ocuparea posturilor vacante de asistent medical generalist

17.10.2016

Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara va organiza la sediul unitatii, in
intervaluI 17.10.2016-11.11.2016 cu respectarea prevederilor HG 28612011 , concurs pentru ocuparea a 29 de posturi vacante de executie de asistent medical generalist, in cadrul urmatoarelor structuri:
• Sectia Neurologie - 1 post;
• Sectia Boli Infectioase - 2 posturi;
• Sectia Cardiologie - 2 posturi;
• Sectia Chirurgie generala - 4 posturi;
• Compartiment endoscopie digestiva - 1post;
• Sectia Cronici - 3 posturi;
• Sectia Medicina Intema - 2 posturi;
• Compartiment Neonatologie - 5 posturi;
• Sectia Obstetrica Gineco logie - 2 posturi;
• Sectia Ortopedie traumatologie - 2 posturi;
• Centrul de Hemodializa - 4 posturi;
• Compartiment Urologie - 1 post.

Inscrierile se fac la Serviciul RUNOS - ec. Cristea Ana Maria - tel. 0254713820 int. 210,
incepand cu data de 17.10.2016 pana in data de 31.10.2016, ora 15:00.
 

Descarcă