Licitatie pentru infiintarea unui bufet incinta

23.03.2011

SPITALUL MUNICIPAL “DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” cu sediul in Hunedoara, Str. Victoriei, nr. 14, cod fiscal:5453860, telefon 0254/713820; 0254/713576, fax 0254/712966; email: achizitiisphd@yahoo.com, reprezentat prin Dr. Bende Barna Gavril, Manager si Ec. Jitariu Mihaela, Director financiar-contabil, organizeaza LICITATIE PUBLICA pentru inchirierea unui spatiu cu suprafata de 40 mp, situat in stationarul spitalului, corpul E, parter.

Descarca